วิธีการชำระเงิน

เมื่อท่านโอนชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งทางเรา โดยส่งข้อมูลให้ครบถ้วนได้แก่ ชื่อและ Email ผู้สั่งซื้อ รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ ชื่อสินค้า ชื่อธนาคาร สาขา จำนวนเงิน วันและเวลาการโอนเงิน หลังจากตรวจสอบการชำระเงินบริษัทจะดำเดินการส่งมอบสินค้าโดยเร็วที่สุด

ฟอร์มแจ้งหลักฐานการชำระเงิน    วันที่โอนเงิน :


    เวลาโอนเงิน (ชั่วโมง-นาที) :