Windows 11 Home Windows 11 Pro
การเข้ารหัสลับอุปกรณ์ด้วย BitLocker
หากอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย BitLocker จะล็อกอุปกรณ์ทุกอย่าง จึงไม่มีใครสามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของคุณได้


โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Windows Defender

การสนับสนุนสำหรับ Active Directory
จัดการพีซี บัญชีผู้ใช้ และกลุ่มต่างๆ พร้อมเข้าถึงไฟล์และเครื่องพิมพ์ได้โดยง่ายเมื่อคุณใช้งาน Windows 11 Pro ร่วมกับ Windows Server

นโยบายกลุ่ม