Standard 2021

Professional 2021
สร้างไดอะแกรมแบบมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตและรูปร่างสำเร็จรูป
สร้างและตรวจสอบความถูกต้องไดอะแกรมที่สนับสนุนมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง BPMN 2.0 และ UML 2.5
ใช้นิ้วของคุณหรือปากกาเพื่อวาดและจดบันทึกอย่างเป็นธรรมชาติบนอุปกรณ์แบบสัมผัส
สร้างการแสดงภาพจากฐานข้อมูลโดยใช้ไดอะแกรมรูปแบบฐานข้อมูลในตัว
ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยเพิ่มและตอบกลับข้อคิดเห็นภายใน Visio
ลิงก์ไดอะแกรมกับข้อมูลสดจากเแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก

ตารางเปรียบเทียบโดยละเอียด คลิก